Reference

Moje práce

Reference

Mé fotografie a texty najdete především v časopisech zabývajících se přírodní tematikou. Spolupracuji například s časopisy: Svět myslivosti, Ptačí svět, Myslivost, Jeseníky-Rychlebské hory, VLS, Alarmrevue, 112 a dalšími ...

… fotografie jsou také publikovány v knihách. Jako příklad lze uvést knihy: Pocta hasičům – Tribute tofirefighters, Viliojanti gamtos knyga (vyšla v Litvě), Kamzíci v Jeseníkách 1913-2013. Přímo autorskými počiny jsou pak mé publikace Jeden rok z kamzíkova století a Dvacet zastavení u zelených pamětníků Bruntálska (napsáno ve spolupráci s Bohunkou Mikulkovou).

Dále se mé snímky pravidelně objevují v nejrůznějších kalendářích, a to většinou s přírodní a záchranářskou tematikou. Najdete je rovněž na nejrůznějších propagačních materiálech (katalogy, pexesa, informační tabule a letáky atd.).

V případě, že by se Vám jakákoliv z mých fotografií líbila, neváhejte mě kontaktovat

Pro získání fotografie se na mě s důvěrou obraťte. Děkuji.